top of page

 פיתוח עסקי

שירותי שיווק ופיתוח עסקי לחברות ישראליות - למערב אפריקה

ומרכז אירופה


חברה ישראלית גלובלית לפיתוח עסקי וניהול פרויקטים עבור חברות  ישראליות 

 

לאנשי הקבוצה עשרות שנות ניסיון בשיווק, תכנון וביצוע פרויקטים

בתחומי הביטחון , הסייבר והמים

 

השיווק והפיתוח העסקי נעשה במערב אפריקה ובמרכז אירופה. בכל מדינה שהקבוצה פעילה ישנם שיתופי פעולה עם מפיצים/שותפים

מקומיים וביחד פועלים להשיג פרויקטים 

 

לקבוצה ניסיון רב במערב אפריקה וכל חברי הקבוצה עבדו באפריקה בעבר. מכירים את התרבות העסקית שם מצוין ומתמחים בחדירה לשווקים חדשים באזור 

 

הקבוצה מורכבת ממהנדסים ואנשי פיתוח עסקי ושיטת העבודה עם ספקים/יצרנים ישראלים היא בשני מישורים
 

א. שיווק ופיתוח עסקי
ספק/יצרן הישראלי שרוצה לחדור לאפריקה או להגביר את פעילותו שם מוזמן להשתמש בחברה כזרוע שיווקית שלו באזור. השירות כולל נסיעות למדינות היעד, יצירת קשר עם מפיצים/שותפים מקומיים, פגישות עם הלקוחות הסופיים מהסקטור הממשלתי והפרטי, ביצוע סקר מקדים באתרים, כתיבת הצעות מחיר וסגירת עסקאות 

 

ב.ניהול וביצוע של הפרויקט או אספקת המוצר
במידה והספק הישראלי מעוניין שגם נבצע את הפרויקט או נספק את המוצר בשבילו במערב אפריקה או במרכז אירופה נספק פתרון הכולל
סקר סופי באתר הלקוח לפני התקנה, הכנת תרשים גאנט מפורט לפרויקט, יבוא המוצר מהספק/יצרן הישראלי(בשיתוף עם השותף המקומי), אספקה והתקנה, אינטגרציה עם מערכות קיימות במידה וצריך, בדיקות סופיות לאחר התקנה, טריינינג ללקוח הסופי ושירות שנתי לאחר סיום הפרויק
ט

bottom of page